.
  T-Splines


      Rhinoceros -> Solid -> Cylinder     

Программа Rhino 3d Cylinder (Цилиндр)- построение цилиндра по трем точкам (центр основания, радиус, высота).

Программа Rhino 3d (Рино)уроки Rhino:  Remove Edge   <  Cylinder   >  Cone    стр.359

    >> T-Splines

реклама:
     Экспорт/Импорт:

   .stl    .slc    .3ds

   .ai    .iges    .obj

   © 2010-2090 Foma Tuturov      
  PHP фреймворк HLEB2    Такой же  учебник по 3d Max