.
  T-Splines


      Rhinoceros -> Curve -> Curve from Objects -> Duplicate Edge     

 Duplicate Edge (Дубликат грани) - копирует ребро плоскости или объекта в виде отдельной линии, повторяющей форму этой грани.


Duplicate Edgeуроки Rhino:  Pullback   <  Duplicate Edge   >  Duplicate Border    стр.280

    >> T-Splines

реклама:
     Экспорт/Импорт:

   .stl    .slc    .3ds

   .ai    .iges    .obj

   © 2010-2090 Foma Tuturov      
  PHP фреймворк HLEB2    Такой же  учебник по 3d Max